FAQs Complain Problems

४ नम्बर वडा कर्यालयको आयोजनामा नगर प्रमुख नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्यू र वडा अध्यक्ष रामरेखा सिंह राजपुत ज्यू द्वारा स्वास्थ चौकीलाई ईन्भटर सेट हस्तान्तरण र फरक क्षमता भएका व्यतीहरुका लागि  साईकल हस्तान्तरण गरियो ।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत ४ नम्बर वडा कर्यालयको आयोजनामा नगर प्रमुख नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्यू र वडा अध्यक्ष रामरेखा सिंह राजपुत ज्यू द्वारा स्वास्थ चौकीलाई ईन्भटर सेट हस्तान्तरण र फरक क्षमता भएका व्यतीहरुका लागि  साईकल हस्तान्तरण गरियो ।

आर्थिक वर्ष: