सूचना तथा समाचार

तलब निकासा तथा पदाधिकारीको तलब भतता र सेवा

१) यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तरगतका समुदायिक बिध्यालयका शिक्षकहरुको दोस्रो चौमासिक तलब निकासा गरिएको छ।
२) माघ मसान्त सम्मको कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भतता र सेवा 
सुबिधा निकासा गरिएको छ।

मिती २०७५/०८/२१ गते प्रकाशित सिल बन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सुचना को टेण्डर खरिद ...

मिती २०७५/०८/२१ गते प्रकाशित सिल बन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सुचना को टेण्डर खरिद गर्ने समय २०७५/०९/०६ गते र दर्ता गर्ने समय २०७५/०९/०८ गते , १२ बजे सम्म गरियो। 

कामकाज गर्न तोकिएको बारेमा।

कामकाज गर्न तोकिएको बारेमा। 

बिदा सम्बन्धमा। (स्वास्थ्य शाखा )

बिदा सम्बन्धमा।  (स्वास्थ्य शाखा )

छठ पर्बमा स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

यस महान लोक पर्ब छठको पावन अवसरमा २०७५ साल कार्तिक २६ गते देखी २८ गते सम्म (३ दिनको ) स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

Pages