FAQs Complain Problems

आज मिति २०७५ साल फागुन २७ गते यस बहुदरमाई नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु द्वारा सुरक्षा निकायलाई प्राबिधिक सामानवापत को सहयोग। 

यहि  मिति २०७५ साल फागुन २७ गते यस बहुदरमाई नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु द्वारा सुरक्षा निकायलाई प्राबिधिक सामानवापत को सहयोग। 

आर्थिक वर्ष: