FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सोलार पम्प आपुर्ती र जडान गर्ने फर्म/कम्पनी सुचीकरण तथा मुल्य निर्धारण सम्वन्धी सुचना यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको छ ।

प्रस्तुत विषयमा यस निर्देशनालयवाट मिति २०७७/०६/१९ मा प्रकाशित भएको सोलार पम्प आपुर्ती र जडान गर्ने फर्म/कम्पनी सुचीकरण तथा मुल्य निर्धारण सम्वन्धी सुचना यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको छ ।

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २

आयोजना तथा कार्यकर्म संचालन गर्न समझौताका लागी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु, तथा कार्य सम्पनन् भएपछी भुक्तानिका लागी पेश गर्नु पर्ने आवशयक कागजातहरु निम्न अनुसार अनुसरण गर्ने भएको जानकारी गराइन्छ।

आयोजना तथा कार्यकर्म संचालन गर्न समझौताका लागी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु, तथा कार्य सम्पनन् भएपछी भुक्तानिका लागी पेश गर्नु पर्ने आवशयक कागजातहरु निम्न अनुसार अनुसरण गर्ने भएको जानकारी गराइन्छ।

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको ६१ करोड ३७ लाख बराबर को कार्यक्रम तथा बजेट सार्बजनिक।

आज यही मिती २०७७ साल असोज ७ गते यस बहुदरमाई नगरपालीकाको नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्युको अध्यक्षता मा तथा नगर उप-प्रमुख श्री गायत्री देबी यादव ज्युको उपस्थितीमा एवम्  सम्पुर्ण ९ वडा का वडा अध्यक्ष ज्युहरु,सबै वडा सदस्य लगायत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री तिर्थराज पौडेल ज्यु लगाय

सफल पांचौ नगरसभा सार्बजनिकिकरण तथा समापन कार्यक्रमका केही झलक।

आज यही मिती २०७७ साल असोज ७ गते यस बहुदरमाई नगरपालीकाको नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्युको अध्यक्षता मा तथा समपुर्ण ९ वडा का वडा अध्यक्ष ज्युहरु,सबै वडा सदस्य लगायत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री तिर्थराज पौडेल ज्यु लगायत यस नगरपालिका का सबै कर्मचारी,पत्रकार ज्युहरु को उपस्थितीमा स

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी,राहत,करार शिक्षक तथा वालबिकास सहजकर्ता र पियन लगायत को कोरोना बिमा मिति २०७७/०५/१४ मा भइसकेको ब्यहोरा जानकारी गराउंदछौ..साथै दैनिक ज्यालादारि तथा निजिस्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा

Pages