FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार साहायक र प्राविधिक सहायकको परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सुचना।

सुचना !                                             सुचना !!                                          सुचना !!!

रोजगार साहायक र प्राविधिक सहायकको परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सुचना।

रोजगार सहायक र प्राबिधिक सहायकको लिखित तथा कम्प्युटर सम्बन्धी प्रयोगात्मक परिक्षाको सुचना।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

रोजगार सहायक र प्राबिधिक सहायकको लिखित तथा कम्प्युटर सम्बन्धी प्रयोगात्मक परिक्षाको सुचना।

E-passport भरेको फारम पञ्जिकरण शाखामा गई सम्बन्धित सबैले कार्यालयको छाप लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

सुचना !                    सुचना !!                       सुचना !!!

E-passport भरेको फारम पञ्जिकरण शाखामा गई सम्बन्धित सबैले कार्यालयको छाप लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......

आज यहि मिती 2079 साल भदौ 31 गते शुक्रबारका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिकाको सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......

भोलि मिती 2079 साल भदौ 31 गतेका दिन नगर सभा हुने भएकोले यस बहुदरमाई नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी जन भोली बिहान 7ः00 बजे बिहान् नगरपालिकामा उपस्थित हुन जानकारी गराईन्छ तथा यहाँको सहयोगको समेत आशा गरेको छौ्‍।

भोलि मिती 2079 साल भदौ 31 गतेका दिन नगर सभा हुने भएकोले यस बहुदरमाई नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी जन भोली बिहान 7ः00 बजे बिहान् नगरपालिकामा उपस्थित हुन जानकारी गराईन्छ तथा यहाँको सहयोगको समेत आशा गरेको छौ्‍।

५८ औं रास्ट्रीय बाल दिवसको अवसरमा नगरपालिका स्तरिय अन्तर विधालय हाजिरि जवाफ प्रतियोगितामा यस नगरपालिका अन्तर्गतका ५ वटा माध्यमिक विधालयका कक्षा १० मा अध्य्यनरत 3 जना छात्रा र 2 जना छात्र गरि प्रत्येक विधालय बाट सहभागी गराइएको

आज यहि मिती 2079 साल भाद्र 29 गते बुधबारका दिन ५८ औं रास्ट्रीय बाल दिवसको अवसरमा नगरपालिका स्तरिय अन्तर विधालय हाजिरि जवाफ प्रतियोगितामा यस नगरपालिका अन्तर्गतका ५ वटा माध्यमिक विधालयका कक्षा १० मा अध्य्यनरत 3 जना छात्रा र 2 जना छात्र गरि प्रत्येक विधालय बाट सहभागी गराइएको थियो । आसमान नेप

नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।

आज यहि मिती 2079/05/28 गते मंगलबार का दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका का नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 मा उक्त वडा का वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद यादवज्युको उपस्थितीमा र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक

स्थानिय निर्बाचन-२०७९ कार्यपालिका सदस्यहरुले निर्बाचनको अवधिमा निर्बाचनमा भएको सम्पुर्ण खर्चको बिवरण तोकिए बमोजिमको ढाचामा ७ दिन भित्र सफाई सहितको स्प्ष्टिकरण जिल्ला निर्बाचनमा गएर पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

स्थानिय निर्बाचन-२०७९ कार्यपालिका सदस्यहरुले निर्बाचनको अवधिमा निर्बाचनमा भएको सम्पुर्ण खर्चको बिवरण तोकिए बमोजिमको ढाचामा ७ दिन भित्र सफाई सहितको स्प्ष्टिकरण जिल्ला निर्बाचनमा गएर पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

Pages