FAQs Complain Problems

आज मिती २०८० साल कार्तीक २४ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ३ को वडा अध्यक्षज्युको अध्यक्षतामा वडा स्तरिय योजना अन्तर्गत ग्यास चुल्हो बितरण गर्ने भइरहेको।

आज मिती २०८० साल कार्तीक २४ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ३ को वडा अध्यक्षज्युको अध्यक्षतामा वडा स्तरिय योजना अन्तर्गत ग्यास चुल्हो बितरण गर्ने भइरहेको।
आज मिती २०८० साल कार्तीक २४ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ३ को वडा अध्यक्षज्युको अध्यक्षतामा वडा स्तरिय योजना अन्तर्गत ग्यास चुल्हो बितरण गर्ने भइरहेको।

आज मिती २०८० साल कार्तीक २४ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ३ को वडा अध्यक्षज्युको अध्यक्षतामा वडा स्तरिय योजना अन्तर्गत ग्यास चुल्हो बितरण गर्ने भइरहेको।

आर्थिक वर्ष: