FAQs Complain Problems

छठ पर्बमा स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

यस महान लोक पर्ब छठको पावन अवसरमा २०७५ साल कार्तिक २६ गते देखी २८ गते सम्म (३ दिनको ) स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

यस महान लोक पर्ब छठको पावन अवसरमा २०७५ साल कार्तिक २६ गते देखी २८ गते सम्म (३ दिनको ) स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: