FAQs Complain Problems

नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।

नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।
नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।
नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।
नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।

आज यहि मिती 2079/05/28 गते मंगलबार का दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका का नगर उप-प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु द्वारा वडा नं 7 मा उक्त वडा का वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद यादवज्युको उपस्थितीमा र वडा नं 9 का बिधालयहरु, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय तथा श्री भंगी साह मा.बी मा गरेका अनुगमन तथा शिक्षक र बिधार्थी जन संग सम्बाद गरेको केही झलक।।।

आर्थिक वर्ष: