FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु बाट यस नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य स्व.रजाक हुसेनको निधन भऐकोले निजको बुहारीलाइ आर्थिक सहायता स्वरुप रु. ६,००,०००/- को चेक हस्तानानतरण गरियो।