FAQs Complain Problems

पहिलो चौमासिक भन्नाले कुन-कुन महिनालाई बुझिन्छ ?

पहिलो चौमासिक भन्नाले मुख्यत: चार महिना (श्रावन,भदौ,असोज,कार्तिक) लाई बुझिन्छ।