FAQs Complain Problems

प्रदेश तथा स्थानिय सहयोग कार्यक्रम बिच "प्रबिधी मैत्री शिक्षा,स्वास्थ्य र सार्बजनिक सेवा प्रवाह"का लागी द्विपक्षीय समझौता सम्पन्न भएको छ।

आज यहि मिती २०७९ फागुन २८ गते प्रदेश तथा स्थानिय सहयोग कार्यक्रम बिच "प्रबिधी मैत्री शिक्षा,स्वास्थ्य र सार्बजनिक सेवा प्रवाह"का लागी द्विपक्षीय समझौता सम्पन्न भएको छ।

आज यहि मिती २०७९ फागुन २८ गते प्रदेश तथा स्थानिय सहयोग कार्यक्रम बिच "प्रबिधी मैत्री शिक्षा,स्वास्थ्य र सार्बजनिक सेवा प्रवाह"का लागी द्विपक्षीय समझौता सम्पन्न भएको छ।

आर्थिक वर्ष: