FAQs Complain Problems

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।उम्मेदवारहरुको नाम सुची साथै लिखीत परिक्षाका लागि प्रवेस पत्र यहि मिती 2077 बैसाख 8 गते उम्मेदवारहरुले प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ।

Further information do contact : Bidur Prasad Upreti

Education Department

9855025077

आर्थिक वर्ष: