FAQs Complain Problems

बहुदरमाई नगरपालिकाको सातौ नगर सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम,निर्णय एवं बजेट पुस्तिका।

सातौ नगरसभा बाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा निर्णयहरु सहितको पुस्तिका। बहुदरमाई नगरपालिकाको सातौ नगर सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम,निर्णय एवं बजेट पुस्तिका।
 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: