FAQs Complain Problems

बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालय तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै लाभग्राहीहरु लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धमा आवश्यक सुचना।

सुचना!                                                   सुचना!!                                                 सुचना!!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालय तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै लाभग्राहीहरु लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धमा आवश्यक सुचना।।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: