FAQs Complain Problems

बिभिन्न पदको लिखीत परिक्षाको नतिजा र अन्तर्बाताको सुचना प्रकाशन यस प्रकार रहेको जानकारी।

बिभिन्न पदको लिखीत परिक्षाको नतिजा र अन्तर्बाताको सुचना प्रकाशन यस प्रकार रहेको जानकारी।बिभिन्न पदको लिखीत परिक्षाको नतिजा र अन्तर्बाताको सुचना प्रकाशन यस प्रकार रहेको जानकारी।

                                                                       आवश्यक सुचना।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अनतर्गत भएको बिभिन्न पदको लिखीत परिक्षाको नतिजा र अन्तर्बाताको सुचना प्रकाशन यस प्रकार रहेको जानकारी।

आर्थिक वर्ष: