FAQs Complain Problems

यस बहुछेत्रिय पोषण योजना अन्तर्गत वडा स्तरीय पोषण तथा खाध सुरक्षा समिति गठन साथै अभिमुखीकरण कार्यकर्म मा वडा न.४ क वडा अध्यक्ष श्री रामरेखा ज्यू र स्वास्थ्य संयोजक श्री बिदुर प्रसाद उप्रेती ज्यु को अध्यक्षता मा कार्यकर्म संचालन गरियो