FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं.२ मा आज बैशाख ११ गते बिहिबार श्री ने.रा.आधारभूत बिद्यालय मा कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण क्वारेन्टाइन निगरानी केन्द्र मा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा का प्रमुख तथा स्वास्थ्य कर्मचारी अनुगमन गर्दै

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं.२ मा आज बैशाख ११ गते बिहिबार श्री ने.रा.आधारभूत बिद्यालय मा कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण क्वारेन्टाइन निगरानी केन्द्र मा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा का प्रमुख तथा स्वास्थ्य कर्मचारी अनुगमन गर्दै।

आर्थिक वर्ष: