FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यू द्वारा मुखदेव शुसिला प्रा.बी. देवराज देवन्नदन मा.बी. र ने.रा.आ.बि. बैरिया मा भलिबल बारे कक्षा संचालन र प्रशिक्षण गराएको केही तसबिरहरुको झलक।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका,पर्सा को आयोजनमा हुनगइरहेको राष्ट्रपती रनिंग शिल्ड प्रतियोगीता तयारीक्रम्मा यस बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यू द्वारा मुखदेव शुसिला प्रा.बी. देवराज देवन्नदन मा.बी. र ने.रा.आ.बि. बैरिया मा भलिबल बारे कक्षा संचालन र प्रशिक्षण गराएको केही तसबिरहरुको झलक।।।

आर्थिक वर्ष: