FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिका सम्बन्धित सबै वडा कार्यालय् लाइ सुचना।। राजस्व रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।

राजस्व रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।

यस बहुदरमाई नगरपालिका सम्बन्धित सबै वडा कार्यालय् लाइ सुचना।।

राजस्व रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: