FAQs Complain Problems

सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत वडा न:२ को श्री बहुदरमाई मन्दिर ,ने.रा. आधारभूत सिसियादी बैरिया , सिसियडी रामजानकी मठ , र वडा न:३ को श्री महावीर साह मा.बि. नगरदाहा उपस्वास्थ्य चौकी को सरसफाई गरियो।