FAQs Complain Problems

सोलार पम्प आपुर्ती र जडान गर्ने फर्म/कम्पनी सुचीकरण तथा मुल्य निर्धारण सम्वन्धी सुचना यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको छ ।

प्रस्तुत विषयमा यस निर्देशनालयवाट मिति २०७७/०६/१९ मा प्रकाशित भएको सोलार पम्प आपुर्ती र जडान गर्ने फर्म/कम्पनी सुचीकरण तथा मुल्य निर्धारण सम्वन्धी सुचना यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको छ ।

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्सा

आर्थिक वर्ष: