FAQs Complain Problems

स्कुल बेवास्थानमा सुधार गर्ने तथा बालबालिकाहरुको शिक्षामा जोड दिदै शिक्षा तर्फ उन्न्मुख गराउन मुस्लिम गरिब असहाय २७५ जना १ देखि ५ कक्षा