FAQs Complain Problems

२०८० जेठ १९ गते देखी धान बाली बिउको बितरण नगरपालिका स्थित कृषी शाखा द्वारा हुन गइरहेको जानकारी गरिन्छ।

 २०८० जेठ १९ गते देखी धान बाली बिउको बितरण नगरपालिका स्थित कृषी शाखा द्वारा हुन गइरहेको जानकारी गरिन्छ।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

यहि मिती २०८० जेठ १९ गते देखी धान बाली बिउको बितरण नगरपालिका स्थित कृषी शाखा द्वारा हुन गइरहेको जानकारी गरिन्छ।
बिशेष जानकारी का लागी राम जनम साह तेली संग सम्पर्क गर्न हुन समेत अनुरोध छ।
सम्पर्क नं. 9816247532

आर्थिक वर्ष: