FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई न.पा. का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्यु द्वारा नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विभिन्न सामुदायिक बिद्यालय हरुको निरीक्षण

आज मिति २०७५/०५/०८ गते यस बहुदरमाई .पा. का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्यु द्वारा नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विभिन्न सामुदायिक बिद्यालय हरुको निरीक्षण गरि आवश्यक सुधारको लागि निर्देशन गर्नु भएको आवस्था 

आर्थिक वर्ष: