FAQs Complain Problems

महिला स्वय:सेविका हरुको उपस्थितिमा बिशेस कार्यक्रम का साथ ज्येसठ नागरिक सम्मान तथा महिला स्वयम्सेविका हरु लाई सम्मान जनक बिदाई कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारका नीति अनुसार ६० बर्ष पुगेका र सेवाबाट अवकाश लिन चाहेका स्वयम्सेविका हरुलाई सम्मान जनक बिदाई पुरष्कार