FAQs Complain Problems

बहुदरमाई मन्दिर परिसर मा कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम मा सहयोग गरेका स्वास्थ्य कर्मी,बिधालय का प्र.अ.,अन्य कर्मचारी लगायतका लागी अनतर्कृिया तथा स्वास्थ्य कर्मि सम्मान कार्यक्रम ।