FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युले प्रयोग गर्नुभएको नगरपालिकाको नाममारहेको ना १ झ १६६१ नम्बरको गाडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत म बिदुर प्रसाद उप्रेतीले बुझिलिइ यो भरपाई गरिदिया।

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युले प्रयोग गर्नुभएको नगरपालिकाको नाममारहेको ना १ झ १६६१ नम्बरको गाडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत म बिदुर प्रसाद उप्रेतीले बुझिलिइ यो भरपाई गरिदिया।
नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युले प्रयोग गर्नुभएको नगरपालिकाको नाममारहेको ना १ झ १६६१ नम्बरको गाडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत म बिदुर प्रसाद उप्रेतीले बुझिलिइ यो भरपाई गरिदिया।
नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युले प्रयोग गर्नुभएको नगरपालिकाको नाममारहेको ना १ झ १६६१ नम्बरको गाडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत म बिदुर प्रसाद उप्रेतीले बुझिलिइ यो भरपाई गरिदिया।

आज यहि मिती 2079/01/05 गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युले प्रयोग गर्नुभएको नगरपालिकाको नाममारहेको ना १ झ १६६१ नम्बरको गाडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत म बिदुर प्रसाद उप्रेतीले बुझिलिइ यो भरपाई गरिदिया।

आर्थिक वर्ष: