FAQs Complain Problems

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: