FAQs Complain Problems

पूर्ण खोप सुनिस्चित र दिगोपनको लागि नगर प्रमुख , उप प्रमुख , वडा प्रमुख ,स्वा संस्था प्रमुख र वडा सचिव हरु को १ दिने अभिमुखीकरण