FAQs Complain Problems

विश्व सरसफाई कार्यक्रम २०१८ साप्ताहिक कार्यक्रम बहुदरमाई नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र  प्रसाद साह तेली ज्यु को नेतृत्वमा वडा न: १,७, र ९ मा सरसफाई कार्यक्रम गरिएको छ।