FAQs Complain Problems

सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा डेरी संकलन केन्द्र निर्माण कार्यकर्मको प्रसताव आवहान गरिएको सुचना। अधिक जानकारीको लागी पशु सेवा प्रमुख कमलेश गुप्ता(9811163501) संग सम्पर्क गर्नुहुन् जानकारी गराइन्छ।

सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा डेरी संकलन केन्द्र निर्माण कार्यकर्मको प्रसताव आवहान गरिएको सुचना।

अधिक जानकारीको लागी पशु सेवा प्रमुख कमलेश गुप्ता(9811163501) संग सम्पर्क गर्नुहुन् जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: