FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु दवारा क्वारनटाईन केन्द्रको अनुगमन गरियो तथा उक्त म्यानेजमेन्ट कमिटी संग छलफल गर्दै।

 नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु दवारा क्वारनटाईन केन्द्रको अनुगमन गरियो तथा उक्त म्यानेजमेन्ट कमिटी संग छलफल गर्दै।

आज मिती 2077 साल जेष्ठ 4 गते बिहान नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु दवारा क्वारनटाईन केन्द्रको अनुगमन गरियो तथा उक्त म्यानेजमेन्ट कमिटी संग छलफल गर्दै।

आर्थिक वर्ष: